Svenskt REkord i Pubwalk Noterat 2017

372 deltagare genomförde 1722 stopp på 17 barer under 6 timmar
Extern kontrollant var Niklas Persson vid ESS - Event Service Säkerhet

4 deltagare har noterats för stopp* på samtliga 17 barer
* Köp genomfördes av samtliga vid alla stopp.